Over ons

HCSS-Int.- Limmen - NL.

Health Care Special Services-Int. is sinds 1990 een internationale crisishulpdienst voor personen met psychische en somatische problematiek. HCSS-Int. biedt opvang en begeleiding, waar ook ter wereld. Tevens draagt HCSS-Int. zorg voor vervoer.

Hoe werkt HCSS-Int.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor consultatie en uitvoering van opdrachten, waar dan ook ter wereld.

Uitzending van personeel

Gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch specialisten zijn op afroep  als medical escort inzetbaar.  De voorbereiding en de repatriëring kan na overleg aanvangen.

Kern van de werkzaamheden

Health Care Special Services-Int. kan op elk medisch - inhoudelijk niveau service bieden op het gebied van advisering, scouting en repatriëring van desbetreffende persoon. HCSS-Int. draagt zorg voor de professionele opvang en nazorg in het woonland.

Vervoerswijze

Onze specialisatie ligt in de luchtvaart, maar speciaal taxi- of limousine vervoer kan op aanvraag zowel in Nederland als in de omringende landen verzorgd worden.

Optimalisering van onze dienstverlening

Onder supervisie van psychiaters wordt continu gestreefd naar hoogwaardige dienstverlening met betrekking tot interventie, begeleiding, opvang en nazorg in het woonland. In ons bedrijfshandboek worden de processen en instructies beschreven en retrospectief getoetst.

Dit proces vindt plaats onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

HCSS-Int. werkt nauw samen met de Samenwerkende Psychologen Eerste Lijn praktijk Hilversum-Nl. ( SPEL - Hilversum )

Modulenpakket

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen diverse dienstverleningsmodulen in een uitzonderlijk dienstenpakket opgenomen worden.

Bank details

 

HCSS-Int. voert de opdracht uit na afgifte van een bankgarantie ofwel een éénmalige incasso-opdracht door de opdrachtgever.

 

HCSS-Int. is gehouden aan de nieuwe Privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 2 juni 2000 is de registratie aangemeld bij de Registratiekamer.

Het beheren van medische informatie gerelateerd aan de Privacywet is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens d.d. 17.10.2001

onder het registratienummer M1003177. Een afschrift van de aanmelding ligt bij ons ter inzage.