Diensten

Kernactiviteiten

Medische Consultatie & Advisering;

Scouting & Crisisbeoordeling;

Begeleiding PTSS & Repatriëring ofwel evacuatie;

Psychosociale opvang & Medisch Nood contactpersoon t.b.v. project;

Opvang na overlijden & Locale assistentie en special services.

 

1. Vervoercategorieën in de Psychiatrie

Alle categorieën volgens DSM - IV ;

Opvang en begeleiding van nabestaanden;

Begeleiding van personen met Post Traumatisch Stress Symptomen;

Opvang van overlevenden na ramp;

Briefing en debriefing van personen bij evacuatie uit risicovolle gebieden;

 

2. Vervoercategorieën in de Somatiek

Wervel-/heup-/bovenbeenfracturen wel/niet behandeld;

H.N.P. ;

Stabiele C.V.A (herseninfarct) ;

Epilepsie;

Alcoholabusus en delieren;

Psycho - organiciteit.

 

3. Nazorg in Woonland

Verwijzing voor nazorg in het woonland.

Ambulant GGZ Contact ;

Heropname in GGZ en PAAZ ;

I.B.S. beoordeling bij de landsgrens;

 

4. Mankracht

Verpleegkundigen met vervolgopleidingen in de GGZ;

Medisch specialisten;

Psychologen,

 

5. Speciaal dienstenpakket

Personal Affairs Care;

VIP Care;

Medical liaison officer voor noodgevallen.

 

6. Wat doen wij niet

Behandeling van patiënten waarbij monitoring en beademing noodzakelijk geacht wordt;


Behandeling van patiënten met Multiple Traumata;


Bewaking van Post Myocard Infarct;


Behandeling van C.O.P.D.-patiënten;


Behandeling van patiënten met brandwonden;


Neonatologie.