2014

Binnen projecten voor goede  doelen ontstaat behoefte om tijdens de voorbereiding en uitvoering een centraal aanspreekpunt te hebben. 

Dit coordinatiepunt is een intermediair tussen klant en diverse instanties.

 

Sinds november 2013 is een nieuwe product op de markt gepresenteerd.

Adviseurschap voor medische en logistieke zaken bij voorbereiding en uitvoering van een hulpverleningsproject door Nederlandse deelnemers in het buitenland, binnen een vastgestelde tijdsperiode.

Centraal staat het benutten en aansturen van de netwerken met de Nederlandse Overheid; luchtvaartmaatschappijen; reisverzekeraars en de achterliggende alarmcentrales.

 

Met verwijzing naar Hot and Spicy Challenge - Heiloo

 

Vooraf wordt elk project beoordeeld hoevoel de  geschatte manuren (1 manuur = 50 minuten)  ex 21 % BTW en te verwachten kosten ex 21 % BTW in rekening gebracht zullen worden.